Get Adobe Flash player

Pomocne strony


Kuratorium Oświaty
Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Ośrodek Rozwoju Edukacj
Ośrodek Rozwoju Edukacj

MARZEC / KWIECIEŃ 2014

 

 

Data, godzina, miejsce

Temat

Forma zajęć

Uczestnicy

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – MAŁGORZATA SAŁASIŃSKA

07.04.2014 r. (poniedziałek)

godz. 14.00

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

(kawiarenka na górze)

ul. Nadwodna 1

 

 

Świadomość i odpowiedzialność nauczyciela a polska rzeczywistość edukacyjna.

Zagadnienia:

1. Dziecko we współczesnym świecie – nasza wspólna troska o jego przyszłość.

2. Wzrastające zjawisko osamotnienia w rodzinie – brak więzi, komunikacji, stabilizacji, powielanie medialnych wzorców, relacji, wartości.

3.  Dzieci – ro sieroctwo, depresje, swoboda działania, agresja, przemoc psychiczna, brak wsparcia rodziny, odrzucenie, rywalizacja.

4.  Uczyć i wychowywać –  cele, dobór treści, pasje, indywidualne ścieżki rozwoju.

5.  Relacje: nauczyciel, uczeń, rodzice.

6.  Wspólne cele wszystkich uczestników procesu wychowania.

 

Prowadząca:  JOANNA BIAŁOBRZESKA –  współwłaścicielka Wydawnictwa Didasko

 

konferencja

 

 

nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

 

Z uwagi na sprawy organizacyjne prosimy o potwierdzenie swojego udziału

do dnia 4.04.2014r.

pod nr tel. /25/ 682-30-40

JĘZYK POLSKI – ANNA  MARKOWICZ (SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM)

07.04.2014 r. (poniedziałek)

godz. 14.30

PODN Garwolin

ul. Stacyjna 59

 

Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela polonisty

(prezentacja wybranych narzędzi i oprogramowania).

konferencja/ pokaz

nauczyciele  języka polskiego ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

KALENDARIUM POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

 

Etap powiatowy Konkursu – szkoły podstawowe: 15 marca 2014 r.(sobota)

– godz. 10.00, Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej

 

 

Etap powiatowy Konkursu- gimnazja: 29 marca 2014 r.(sobota)

– godz. 10.00, Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2014 r. (poniedziałek)

 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie

ul. Al. Żwirki i Wigury 16

(II piętro)

 

Godzina 13:30-14:30


Six graders exam – we work for the success throughout the primary school.

 

Prowadząca: Magdalena Biega, edukator Oxford University Press

wykład

nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych

Godzina 14:45-15:45


Flexible teaching, r how to motivate students who struggle to see the relevance of English to their own lives.

 

Prowadząca: Małgorzata Warmińska-Biszczad,  edukator Oxford University Press

wykład

nauczyciele języka angielskiego w gimnazjach

Godzina: 16:00-17:00

 

Matura 2015 od kuchni


 Prowadząca: Małgorzata Warmińska-Biszczad,  edukator Oxford University Press

wykład

nauczyciele języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

 

 

 

24.04.2014 r. (czwartek)

godz. 15.00

Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie

ul. Al. Żwirki i Wigury 16

(II piętro)

 

 

Zamiany w systemie egzaminacyjnym od roku szkolnego 2014/2015 i jak sobie z nimi poradzić.

 

W programie:

- analiza Informatorów CKE, przykładowych zadań i tekstów oraz wymagań egzaminacyjnych w oparciu o podstawę programową

- analiza, jak zmiany w egzaminach wpłyną na proces dydaktyczny, nauczycieli, uczniów, dyrektorów i rodziców

-prezentacja materiałów dydaktycznych

 

Prowadzący: dr Paweł Poszytek,  Współzałożyciel Fundacji Instytut Jakości w Edukacji oraz Fundacji Sztuka Uczenia

 

wykład/ warsztat/ prezentacja

nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

 

PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA  – AGNIESZKA CHŁOPAŚ

15.04.2014 r. (wtorek)

godz. 15.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Garwolinie

ul. Kościuszki 53 (sala nr 103)

Doświadczenia chemiczne w nauczaniu przyrody.

konferencja/ pokaz

nauczyciele przyrody

RELIGIA  – ELŻBIETA MISIŃSKA

25.03.2014 r. (wtorek)

godz. 16.00

Zespół Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie, ul. Długa 35

 

Dokąd prowadzi nas ideologia gender? – próba spojrzenia na kobiecość i męskość według nauczania Kościoła Katolickiego i ideologów gender mainstream.

Prowadzący: Karol Gałkowski, nauczyciel religii w ZSS Nr 2 w Garwolinie i PSP w Anielowie

konferencja

 

nauczyciele religii

 

9.04.2014 r. (środa)

godz. 16.00

Zespół Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Garwolinie, ul. Długa 35

Etap powiatowy Konkursu biblijnego „Czy znasz Ewangelię wg…”

konkurs

uczniowie szkól podstawowych i gimnazjów